Мирослав Васин најавио конкурс од 75 милиона динара за подстицај предузетништа у Војводини

Нови Сад, 22. фебруар 2016.Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин представио је јавности нови конкурс Секретаријата, за подстицај предузетништва у Војводини. Ради се о бесповратним средствима у износу од 75 милиона динара, која ће бити додељена предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме за обављање њихове делатности.

„Овај конкурс представља најконкретнију могућу помоћ предузетницима, микро о малим предузећима на територији Војводине“, рекао је Васин и подсетио да је ове године расписан трећи пут, али да су средства, сходно рестрикцијама покрајинског буџета, мања у односу на прошлу годину. Потпредседник Васин је изјавио да је сигуран да ће и ове године, као и претходних, интересовање бити велико.

„Покушаћемо да по доброј и опробаној пракси помогнемо предузетницима и малим предузећима да набаве опрему за своје пословање“, рекао је Мирослав Васин и навео услове за добијање ових пара.

Средства се одобравају у висини од најмање 500.000 динара до највише два милиона динара и моћи ће да их добије само онај предузетник или мало правно лице које приложи гаранцију банке у вредности износа субвенције.

Предности приликом одлучивања имају учесници конкурса који обављају производну делатност, којима су оснивачи жене или су у већинском власништву жена и која запошљавају особе са инвалидитетом.

Васин је навео да се ова субвенција не може добити за клима уређаје, вентилаторе, алармне системе, инсталације, намештај, расвету, светлећу рекламу и друге табле, за рачунарску или софтверску опрему, осим професионалних софтверских алата, презентациону електронску, пиротехничку, аудиовизуелну и сличну опрему, затим за инвентар, потрошни материјал, за пољопривредне и прикључне машине, као ни за путничка и доставна возила.

Конкурс је расписан данас и трајаће до 4. марта.