7. август 2018. – Јавна набавка – набавка радова – Израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације на територији АП Војводине – I фаза ЈН ОП 1.3.2./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

7. август 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 6. септембар 2018. године до 10.00 часова.

7. август 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7. август 2018. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

14. септембар 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

1. октобар 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору