5. децембар 2022. – Јавна набавка услуга – Куповина времена за радијско емитовање садржаја о пројекту ,,Најбоље из Војводине” у циљу веће препознатљивости значаја доделе знака ,,Најбоље из Војводине” у категоријама производа, програма, манифестација и услуга ЈН 2.2.39/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ