4. август 2017. – Јавна набавка – услуга – Истраживање јавног мњења на тему препознатљивости туристичке понуде Аутономне покрајине Војводине ЈН МВ 1.2.7./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

4. август 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 14. август 2017. године до 10.00 часова.

4. август 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

25. август 2017. – ОДЛУКА о обустави поступка

4. август 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка