4. новембар 2022. – Јавна набавка услуга – Куповина времена за телевизијско емитовање прилога и садржаја о праћењу рада и активности Покрајинског секретаријата за привреду и туризамради афирмисања мера Секретаријата у области привреде, туризма и запошљавања ЈН 2.1.21/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ