4. мај 2023. – Јавни позив за финансирање стручне праксе

На основу члана 43. став 1. тачка 5) Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др.закон и 49/21), Покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини за 2023. годину („Службени лист АПВ“, број 3/2023) и члана 4. Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе у 2023. години („Службени лист АПВ“, број 18/2023), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 04. маја 2023. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА