30. новембар 2022. – Јавна набавка услуга – Израда Анализе о утицају сомелијера на понуду и промет вина у туристичким објектима Војводине ЈН 2.2.56/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ