30. август 2022. – Јавна набавка услуга – Организовање скупа у циљу презентације туристичких сувенира, уметничких и традиционалних производа ЈН 2.2.50/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ