30. август 2022. – Јавна набавка услуга – Куповина времена за телевизијско емитовање прилога и садржаја о праћењу активности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам а ради афирмисања мера Секретаријата у области привреде, туризма и запошљавања ЈН 2.2.21/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ