30. август 2022. – Јавна набавка услуга – Куповина времена за телевизијско емитовање прилога и садржаја о праћењу активности Покрајинског секретаријата за привреду и туризам ЈН 2.2.21/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ