30. август 2022. – Јавна набавка услуга – Израда Студије проблеми и предности пнеуматских система у прехрамбеној индустрији у АП Војводини ЈН 2.2.35/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ