3. фебруар 2022. – ИЗМЕНА Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2022. години

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА