29. новембар 2022. – Јавна набавка услуга – Организација конференција у 2022. години у циљу промоције социјалног предузетништва и социјално предузетничке иницијативе ЈН 2.2.42/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ