29. новембар 2022. – Јавна набавка услуга – Организација едукација на тему започињања сопственог бизниса у циљу подршке развоју женског предузетништва у 2022. години ЈН 2.2.38/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ