29. новембар 2022. – Јавна набавка услуга – Израда упутства за незапослена лица која покрећу сопствени бизнис (туристичка домаћинства) ЈН 2.2.57/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ