23. октобар 2019. – Јавна набавка добара – Заштитна и службена обућа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.2./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

23. октобар 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 22. новембар 2019. године до 10.00 часова.

23. октобар 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

27. новембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

6. децембар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ