23. март 2022. – Јавни kонкурс за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др. Закон и 113/17 и 49/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ, 54/2021 и 07/2022-ребаланс), у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 11/2022) и Правилником о додели субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 13/2022), Покрајински секретаријат за привреду и туризам дана 23. марта 2022. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ

ДОПУНА ТЕКСТА ЈАВНОГ ПОЗИВА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА СА БИЗНИС ПЛАНОМ

ИЗЈАВА DE MINIMIS