22. март 2022. – Јавна набавка услуга – оглашавање јавних позива, конкурса и огласа Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у дневним новинама у 2022. години ЈН 2.2.9/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА