21. mart 2019. – Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustaciju u cilju inoviranja procesa

VAŽNO SAOPŠTENJE UČESNICIMA JAVNOG KONKURSA

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu („Službeni list APV“, broj: 60/2018), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 3. Pravilnika Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini – tehnološko osavremenjavanje ugostiteljskih objekata i objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda u cilju inoviranja procesa („Službeni list APV”, br. 8/2019, 12/2019), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam  r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH  SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI -TEHNOLOŠKO OSAVREMENjAVANjE UGOSTITELjSKIH OBJEKATA  I  OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA  U CILjU INOVIRANjA PROCESA

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE SA IZJAVAMA