2. децембар 2021. – Јавна набавка услуге – Организација едукације произвођача у АП Војводини у области заштите интелектуалне својине и повећања конкурентности ЈН 2.2.38/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА