14. новембар 2022. – Јавна набавка добара – Закуп опремљеног простора – штанда у сврху наступа на 53. Међународном сајму туризма који ће се одржати од 17. до 19. новембра 2022. године на Новосадском сајму ЈН 2.1.6/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ