13. фебруар 2023. – Јавни позив за избор коизлагача за наступ на 44. Међународном сајму туризма који ће бити одржан од 23. до 26. фебруара 2023. године на „Београдском сајму“

Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује Јавни позив за избор коизлагача за наступ на 44. Међународном сајму туризма који ће бити одржан од 23. до 26. фебруара 2023. године на „Београдском сајму“, намењен микро и малим привредним друштвима, предузетницима, удружењима предузетника и удружењима грађана, који се баве туристичком делатношћу и уписани су у регистар Агенције за привредне регистре са активним статусом, са територије Аутономне покрајине Војводине.

Позивају се да наступе као коизлагачи на штанду Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на 44. Међунардоном сајму туризма у Београду.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ