12. јун 2023. – Конкурс за стицање права коришћења знака „Најбоље из Војводине”

На основу члана 2. Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака ”Најбоље из Војводине” (”Службени лист АПВ”, број: 20/21) и члана 3. став 1. Правилника о поступку, условима, начину доделе и коришћења знака ”Најбоље из Војводине” (”Службени лист АПВ, број 23/21) Покрајински секретаријат за привреду и туризам објављује

КОНКУРС ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЗНАКА „НАЈБОЉЕ ИЗ ВОЈВОДИНЕ”

ТЕКСТ КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ