12. новембар 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2021. годину

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16 и 29/17, 24/19 ,66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број: 66/20, 27/21 – ребаланс и 38/21 – ребаланс) и члана 5. Правилника за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2021. годину („Службени лист АПВ“, број 46/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 12.11.2021. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА ЗА 2021. ГОДИНУ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ