12. април 2023. – Јавна набавка услуга – Израда документа мапирање брзих ЕВ пуњача на саобраћајницама и туристичким објектима у Војводини, прилагођеност инфраструктуре за повећање броја електричних возила, ЈН 2.2.33/2023

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ