24. март 2022. – Јавна набавка услуга – Организација стручног скупа на тему ,,Организација спортских и других такмичења у циљу развоја туристичке понуде” ЈН 2.2.32/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ