11. март 2022. – Јавна набавка добара – Оштанд у сврху наступа на Новосадском сајму – Сајму предузетништва и старих заната од 21. до 22. марта 2022. године ЈН 2.1.6/2022

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ