10. март 2022. – Јавни позив за финансирање стручне праксе у 2022. години

На основу члана 43. став 1. тачка 5) Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-др.закон и 49/21), Покрајинског акционог плана запошљавња у АП Војводини за 2022. годину („Службени лист АПВ“, број 11/22) и члана 4. Правилника о додели средстава за финансирање стручне праксе („Службени лист АПВ“, број 12/22), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 10.03.2022. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2022. ГОДИНИ

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ИЗМЕНА ПРАВИЛНИКА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА