1. март 2022. – Јавни позив за избор коизлагача за наступ на Сајму предузетништва и старих заната који ће се одржати на Новосадском сајму од 21-22.03.2022. године

Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује Јавни позив за избор коизлагача за наступ на Сајму предузетништва и старих заната који ће се одржати на Новосадском сајму од 21-22.03.2022. године.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће на Новосадском сајму у Новом Саду омогућити представљање предузетника и занатлија из Аутономне покрајине Војводине. Право наступа на резервисаним штандовима Cекретаријата имају:

1. Удружења предузетника из АП Војводине која се баве очувањем традиције и баве се старим и уметничким занатима.

Излагачима ће на штандовима бити обезбеђено заједничко представљање и излагачко место. Излагачи самостално организују и сносе трошкове пута и промотивног материјала.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ