Јавне набавке

Јавна набавка – Услуге – превоз и шпедиције – сајамских експоната – за наступ на 48. МОС Међународном сајму занатства и предузетништва који се одржава у Цељу, у периоду од 8. до 13. септембра 2015. ЈН МВ 1.2.10/2015

Јавна набавка – Услуге – израда и представљање медијске стратегије за информисање грађана и грађанки о насиљу у породици ЈН МВ 1.2.8/2015

Јавна набавка – изнајмљивање и опремање изложбеног простора – штанда у сврху наступа на 53. Међународном пољопривредном и прехрамбеном сајму АГРА у Горњој Радгони, који се одржава у периоду од 22. до 27. августа 2015. ЈН ППБОП ЗЗЗ 1.1.8/2015

Јавна набавка – изнајмљивање и опремање простора – штанда у сврху наступа на 48. МОС Међународном сајму занатства и предузетништва у Цељу, који се одржава у периоду од 8. до 13. септембра 2015. ЈН ППБОП ЗЗЗ 1.1.9/2015

Јавна набавка – Услуге – организација одржавања обука за унапређење квалитета рада и услуга које се пружају женама у ситуацији насиља ЈН ППБОП ЗПП 1.2.7/2015