Ђоковић: Култура и образовање као предуслов начина размишљања, привређивања и формирања туристичког производа

 

Нови Сад, 31. мај 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, обратио се данас на стручној радионици посвећеној пројекту под називом ,,Стварање услова за подизање конкурентности туристичке дестинације кроз едукацију и обуку кадрова”, који спроводи Центар за истраживања и студије туризма из Новог Сада, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, Немачком организацијом за техничку сарадњу (GIZ), Туристичком организацијом Војводине, Економским факултетом у Београду и Удружењем хотелијера и ресторатера Србије – ХОРЕС.

Сам циљ pројекта је едукативног карактера, што подразумева креирање платформе за размену знања и вештина што би омогућило подизање конкурентности туристичке привреде. Пројекат дефинише предлоге за стварање интегрисаних туристичких производа на територији АП Војводине.

Према речима потпредседника Ивана Ђоковића, интердисциплинарност, као и повезивање свих заинтересованих страна у оквиру једног пројекта едукативног карактера, јесте од изузетне важности, посебно у погледу туризма, привредне гране која бележи константан раст, како у Републици Србији, тако и у АП Војводини.

,,Имамо ресурсе, али недостаје кадровски потенцијал који би требало употребити на прави начин. Један од генератора развоја је управо туризам. Мултипликација у туристичкој индустрији којa се односи на све гране привреде које су везане за туризам, почев од културне, уметничке, те руралне индустрије до агроекономије, саобраћаја и инфраструктуре, потврђује да је то једини модел брзог привредног раста који омогућује ангажовање и задржавање људи и експлозивни развој локалних заједница“, рекао је Ђоковић, напоменувши да је брендирање, сертификовање и стандардизовање потенцијала и ресурса којима располажемо веома важно за адекватну промоцију и конзумирање војвођанске понуде, мењајући општу репутацију Војводине у светској туристичкој заједници.

,,Полазна основа је домаћинство и наше размишљање о трендовима које је држава расписала и упутила као поруку свим нивоима власти, те образовним институцијама које би требало да утичу на образовни систем како би се на прилагођен начин упустили у нове облигације које доноси Европска унија и удруживање. Дакле, недостатак финансијског ресурса условљава и приморава посезање за јавно-приватним партнерством и таквим врстама фондова, што подиже менаџерски квалитет на виши ниво. Јавна својина и локална заједница кроз корпоративни модел обликован оваквим партнерством размишљају на тржишним корпоративним основама. То доноси нови квалитет у управљању својином“, рекао је Ђоковић.

По речима Милана Чулића, председника Управног одбора Центра за истраживања и студије туризма из Новог Сада, обуке ће се спроводити у шест циклуса које обухватају десет тема. Најбољи учесници стичу право да учествују у студијском путовању у Хрватску и Словенију.

Пројекат се реализује на територији АП Војводине, од маја до децембра 2017. године, обухватајући едукацију најмање 350 актера који су запослени у јавном, приватном и цивилном сектору. Програм обуке обухватиће незапослене са евиденције Националне службе за запошљавање на теме предузетништва у туризму и оперативних послова у хотелијерству.