Четврти Међународни летњи еколошко-географски камп у Србији у организацији Руског географског друштва

Панчево, 5. јул 2019. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, боравио је у Граду Панчево и том приликом посетио учеснике 4. Међународног летњег српско-руског еколошко-географског кампа у Србији. Учесници кампа су чланови и представници Руског географског друштва, најстарије невладине организације на територији Руске Федерације и једно од најстаријих научно-географских друштава у свету.

Четврти Међународни летњи камп се ове године одржава у периоду од 1. до 15. јула, у организацији Руског географског друштва и њиховог Центра у Србији. 

Потпредседник Иван Ђоковић је организаторима и учесницима Кампа представио привредне, туристичке и еколошке потенцијале АП Војводине, указавши на постигнуте резултате и амбициозне планове које би требало реализовати у наредном периоду.

Покренувши дискусију по многобројним питањима о међудржавној сарадњи, организатори су уједно и похвалили иницијативу потпедседника Ђоковића да се овај значајан образовни програм, како је назван у Русији, убудуће више усмери ка простору и потенцијалима АП Војводине.

Развојни центар Руског географског друштва у Србији је у протекле четири године, у сарадњи са бројним институцијама и организацијама из Републике Србије, организовао  волонтерске кампове, теренску наставу, као и програме које су спроводили српки и руски наставници и сарадници у настави.