Успостављена сарадња са Комором италијанско-српских привредника

Комора италијанско-српских привредника припада светској мрежи коју чини преко 80 италијанских привредних комора у иностранству (Assocamerestero), и присутна је у близу 60 земаља са преко 20.000 чланица.

Узимајући у обзир велики значај и допринос Коморе у домаћој привреди, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, и заменик, Палимир Тот, састали су се данас у Покрајинској влади са генералном секретарком Коморе, Мирјаном Којић, и менаџерком за односе, Мајом Жикић, са којима су разговарали о потенцијалима будуће сарадње и о споразуму о сарадњи који ће Секретаријат и Комора потписати у наредном периоду, а што ће условити интензивирање заједничких активности на унапређењу привредне климе превасходно у АП Војводини.

Комора је основана 2002. године као Италијанско – југословенско пословно удружење, а данас носи назив Комора италијанско-српских привредника. Призната и препозната од стране Владе Италије, Комора је чланица светске мреже италијанских привредних комора у иностранству, а веома је значајна за домаће привреднике.

Заједничка сарадња би се огледала у аналитичком праћењу и међусобном информисању и размени знања и релевантних информација о тржишним кретањима и показатељима економске сарадње Србије и Италије, заједничкoм раду на организовању стручних скупова и едукација, те реализовању иницијатива на интензивирању сарадње у оквиру великог потенцијала који лежи у сарадњи између италијанских и српских компанија. Поред тога, пружала би се боља подршка домаћим компанијама у оквиру извозног или увозног програма са Италијом.

Комора италијанско-српских привредника посебно истиче сарадњу са Амбасадом Италије у Србији, Италијанским институтом за спољну трговину и Италијанским институтом за културу, као и сарадњу са италијанским и српским институцијама, другим мешовитим коморама у Србији, асоцијацијама и бројним чланством са циљем, како истичу, да се промовише економска размена и сарадња између Србије и Италије.