Уручени уговори локалним самоуправама за развој и деловање социјално-економских савета: укупно 2,5 милиона за девет локалних социјално-економских савета

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, данас је свечано потписао и уручио уговоре корисницима средстава, тачније представницима јединица локалне самоправе, по јавном конкурсу за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета, на територији АП Војводине.

Секретар Иванишевић је потписао уговоре са укупно девет локалних самоуправа које ће средства усмерити ка локалним саветима и то у Старој Пазови, Панчеву, Зрењанину, Суботици, Руми, Бачкој Паланци, Инђији, Врбасу и Кикинди.

Средства у укупном износу од 2,5 милиона динара, намењена су за редован рад, програме развоја и деловања савета и то за текуће пословање, капиталне трошкове и подршку у радном ангажовању координатора, односно секретара савета, уз стварање услова за радован рад, а у складу са законом.

Покрајински секретар др Иванишевић је рекао да укупан рад Покрајинског социјално-економског савета и савета у локалним самоуправама, Покрајинска влада, односно Покрајински секретаријат за привреду и туризам, подржавају са око 12 милиона динара на годишњем нивоу, са циљем да се што ефикасније подржи социјални дијалог који, према његовим речима нема алтернативу.

,,Важно је позвати представнике локалних самоуправа које нису основале социјално-економске савете на територији АП Војводине да их оснују. Спремни смо да им помогнемо и финансијски и искуством, те да их упутимо и на оне јединице локалне самоуправе где савети добро послују, јер сматрамо да је то радно тело место на ком заједнички могу деловати послодавци, синдикати и сви заинтересовани учесници у привредном животу. Дијалог нема алтернативу, а сами социјално-економски савету јесу институционални начин решавања проблема запослених, послодаваца и синдиката“, рекао је др Иванишевић.

Иванишевић је додао да данас једна четвртина јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине које имају социјално-економске савете, те да Секретаријат разговара са свим социјалним партнерима, превасходно са Удружењем послодаваца Војводине како би се активније укључили у формирање савета где постоје услови.

,,Резултат свих иницијатива јесте побољшање положаја радника, то јесте политика и Покрајинске владе и Секретаријата за привреду. Социјално-економски савети имају за циљ да се права радника боље поштују и да заједно на једном месту могу да разговарају представници локалних самоуправа, синдиката и послодаваца. Наставићемо разговоре о оснивању нових савета, јер је то начин да се побољша целокупна привредна клима на територији Војводине“, додао је покрајински секретар.

Овом подршком у јединицама локалне самоуправе, а кроз рад социјално-економских савета, успоставља се и остварује делотворан и континуиран социјални дијалог по питањима из надлежности локалне самоуправе, од интереса како за запослене, тако и за и послодавце.