Трибином „Професија без родних стереотипа“ обележен Национални дан родне равноправности: У фокусу нису само жене већ и родни баланс

Удружење научница Србије „СРНА“, које броје већ 73 чланице, успешне жене како на професионалном тако и на личном плану, а поводом Националног дана родне равноправности, организовало је трибину на тему „Професија без родних стереотипа“, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам и са Високом школом струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду.

Протекле године, Влада Републике Србије усвојила је одлуку о установљењу Националног дана родне равноправности, који ће се сваке године обележавати 11. јуна. На овај начин, послата је порука да је родну равноправност и положај жена у Србији потребно очувати и унапредити, како би сви имали једнаке могућности за рад, просперитет и квалитет живота, што ствара предуслов да је родна равноправност развојна појава која подразумева учешће и моћ да се дела без предсрасуда.

У сарадњи са Високом школом струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Удружење СРНА настоји да истражи, како кажу ,,колико различитост у подручју родности може бити охрабрујући или ометајући фактор приликом избора професија које још увек имају родни стереотип”.

Према речима организатора, заступљена је перцепција да постоје чињенице о различитостима које су се до скоро перципирале као непремостиве и да још увек постоје професије које су доминантно „мушке” односно „женске”.

Данашња трибина је оргaнизована у oквиру прojeктa „Jaчaњe интeрeсoвaњa и кaпaцитeтa учeницa срeдњих шкoлa зa СTEM прoфeсиje и прeдузeтништвo“ уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић је узео учешће на овој стручној трибини, и истакао да је потребно дати свима могућност да имају исте шансе и полазне основе, без обзира на родне, етничке, верске и друге одлике, склоности и опредељења.

Иванишевић је додао да је веома важно шта се преноси у кући приликом одрастања, перцепција стереотипа, који у већини случајева на нашем подручју почињу од пошалица и вицева, чиме се стварају уврежени стереотипи који неретко креирају мишљења, стварајући предубеђења која утичу на нашу стварност и нечије могућности и полазне основе.

Учесници трибине су и проф. др Сaњa Пoдунaвaц Кузмaнoвић, прeдсeдницa Удружeњa нaучницa Србиje „СРНA“, др Бојан Милошевић, директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, проф. др Владимир Поповић, декан Машинског факултета Универзитета у Београду, проф. др Драгослава Стојиљковић са Машинског инжењерства, струковни васпитач – специјалиста, Иван Сакан и други, а у присуству бројних професора, студената, ученика, представника релевантних институција и организација.