Сусрет са привредницима Севернобачког региона: Иван Ђоковић о подстицању људи на стручно усавршавање, Марко Чадеж о могућностима за унапређење привредног амбијента

 

Суботица, 11. април 2017. –Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић и председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж, састали су се данас у Регионалној привредној комори са председником коморе Слободаном Војиновићем и представницима око педесет компанија, малих и средњих предузећа  из Севернобачког региона, и овом приликом разговарали о могућностима за унапређење привредног амбијента у Републици Србији. Теме попут сиве економије, пореских, фискалних и парафискалних намета, ПДВ-а и акциза и даље су кључне, са којима се свакодневно у свом пословању суочавају домаћи привредници.

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж истакао је да је посао коморе да ослушкује потребе и проблеме привредника, те да на томе ради свакодневно, оствари резултате и са ,, леђа привредника скине обавезе којима не би требало да се баве, већ да се посвете склапању уговора и послова“.

Да у погледу привреде Севернобачки регион може да буде истакнут као добар пример осталим регионима, јер управо овај регион једини остварује суфицит у спољнотрговинској размени, истакао је потпредседник Покрајинске владе Иван Ђоковић, скренувши пажњу и на све озбиљнији проблем недостатка адекватно обучене и образоване радне снаге.

,,Севернобачки регион је једини регион где постоји суфицит у спољнотрговинској размени, што није занемарљива ствар. Проблем који се евидентно примећује јесте што полако долази до губитка квалификоване радне снаге због миграција ка Европској унији и неадекватног образовног система. Привредници су исказали бојазан да већ у наредним годинама радна снага неће моћи да на адекватан начин одговори пословним процесима. Исти проблем се јавља и код високо квалификоване радне снаге и у том смислу, Регионална привредна комора и привреда Суботице сарађују са Факултетом техничких наука из Новог Сада, као и са целокупном униврерзитетском јавношћу.  Уз нашу подршку и подршку Привредне коморе сматрам да ћемо успети да пронађено адекватне моделе и подстакнемо што већи број људи да се усаврше, преквалификују и доквалификују и да их укључимо у радне процесе у овим компанијама. Такође, потребно је да се системом дуалног образаовања или укључивањем студената у току школовања у радне и производне процесе и кроз могуће мере стипендирања задржи што већи број високо квалификоване радне снаге у овим компанијама“, рекао је Ђоковић.

Он је окупљеним привредницима у Привредној комори Суботица представио подстицајне мере Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, планиране за текућу годину. ,,До сада имамо већ опробане механизме Развојне агенције Војводине, која је основана пре око два месеца, а функционално ће почети са радом већ од 30. јуна. То су модели који су опробани у Развојној агенцији Србије, који ће покривати територију АП Војводине. Такође, и Развојни фонд Војвофине наставља са својим подстицајима, објављује конкурсе како за обртна средства, тако и за инвестиције. Ови програми су ефикасни и знатно бољи од комерцијалног банкарског тржишта. Са друге стране, Покрајински секретаријат ће традиционално наставити да спроводи конкурсе капиталних субвенција за набавку машина и опреме, који је проширен на репроматеријал, сировине, софтвере, али и на пословну стандардизацију и сертификацију. Поменути конкурс ће бити расписан наредне недеље, а фокус је на малим и микро предузећима. Конкурс ће бити конципиран по принципу рефундације“, додао је Ђоковић и позвао привреднике да испрате конкурс наредне седмице.

Ђоковић је напоменуо и подстицаје Секретаријата за отварање нових радних места, при чему ће ове године бити издвојено 60 милиона за ову намену на територији АП Војводине. Распон средстава је од 183.000 динара до 202.000 динара. Овом мером исказана је намера да се послодавци растерете пореза и доприноса приликом нових запошљавања и тако стимулишу да повећавају нето зараду запослених ка просеку привреде из 2016. године.  

У оквиру посете Суботици, потпредседник Покрајинске владе Иван Ђоковић и председник ПКС-а Марко Чадеж, обишли су фабрику намештаја „Будућност“ и произвођача генератора АТБ „Север”, који сада послује у оквиру кинеског „Волонга”, под популарним именом „Сименс из Шангаја”.

Овај велики произвођач генератора планира да своје производне погоне из Аустрије и Немачке пресели у Суботицу, те тако запосли и нове раднике. Град Суботица и овај регион на овај начин постају место отварања нових производних погона и бивају препознати као локација са  потенцијалом за велики привредни развој.