Разговори са представницима Општине Нова Црња: Велики потенцијал у развоју ловног туризма у Средњебанатском округу

Нови Сад, 14. мај 2021. – ,,Развојна шанса за унапређење ловног туризма у АП Војводини, генерише како нову вредност овог значајног вида туризма, тако и подразумева туристичко путовање које гравитира ка природи, односно окружењу које је наменски обликовано за лов. Поред тога што је лов неопходност, спорт, активност, он је такође и туристичка, али и привредна делатност, а територија општине Нова Црња далеко предњачи у томе, с обзиром да има једно од богатијих ловишта које јесте веома популарно и код страних посетилаца“, рекао је покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, приликом сусрета са представницима Општине Нова Црња, са којима се састао како би разговарао управо о потенцијалима овог вида туризма и могућностима за интензивирање сарадње ове Општине са ресорним Секретаријатом у погледу ловног туризма у Средњебанатском округу, а самим тим и у читавој АП Војводини.

Секретар Иванишевић је разговарао овом приликом са председником Скупштине општине Нова Црња, Анамаријом Лекин, и са покрајинским послаником, Дејаном Панићем, а у присуству помоћника покрајинског секретара за област туризма, Милана Јарића.

Истакнуто је да у сваком насељу Општине Нова Црња постоје ловачка удружења која окупљају појединачно до стотину ловаца, док Општина поред свог атара који погодује ловним активностима, има и шуму ,,Коштанац“ у близини села Војвода Степа, коју посећују бројни ловци из иностранства.

Као што је већ поменуто, Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће настојати да ради на унапређењу и развоју, те популарисању готово свих видова туризма који су заступљени на територији АП Војводине.