Предузећа за професионалну рехабилитацију – ресурс за запошљавање особа са инвалидитетом

Нови Сад, 1. децембар 2017. – Уочи округлог стола на тему „Специфичности предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом“, у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Секретаријат објављује информацију о овим предузећима која су најстарији постојећи вид социјалног предузетништва у нашој земљи, са традицијом дугом седам деценија. Прва предузећа, такозвани ДЕС-ови, основала су удружења особа са инвалидитетом, с намером да се особе оштећеног слуха запосле и социјално интегришу.

Током седамдесетих година прошлог века, велики привредни системи оснивају тзв. заштитне радионице, где су своје радно место налазила лица која су инвалидитет стекла на раду.

Потом, током деведесетих година, десио се и трећи талас промена и прелазак на нове облике организовања и деловања предузећа, уз смањено тржиште и доминацију нових технологија.

Период транзиције и приватизације представљао је нови изазов за бављење овом циљном групом.

Рехабилитација ових предузећа трајала је дуго, али увек уз подршку државе која је доношењем закона прилагођавала њихов статус и у новонасталим околностима.

Данас, предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом део су привредног амбијента и имају две подједнако важне функције: економску ‒ која подразумева пословање на тржишним принципима и социјалну ‒ која је усмерена на посебне услове, специфичне људске ресурсе и стварање социјалне кохезије.

Оно што ова предузећа издваја од осталих привредних друштава јесу прописани услови који се односе на већински удео запослених особа са инвалидитетом, на стручна лица за рад с људским ресурсима и на обавезе спровођења програма професионалне рехабилитације за запослена и незапослена лица.

Афирмативне мере које спроводи држава обезбеђене континуитетом субвенционирања зарада запослених особа са инвалидитетом и додатним афирмативним могућностима, попут избора осталих послодаваца да обавезу запошљавања особа са инвалидитетом могу извршити и куповином производа или услуга од предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом, чиме се директно подржава одрживост тих привредних субјеката на тржишту.

Додатно, за кориснике буџетских средстава Закон о јавним набавкама нуди могућност резервисане јавне набавке у којој могу учествовати само привредни субјекти с тим статусом.

Тренутно, у Републици Србији статус предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом има педесет једнопредузеће, од тога је осамнаестпредузећа (35%) у приватном власништву, док тридесет једно предузећe у потпуности или у већинском уделу има државну својину(75%).

У Војводини, ситуација је обрнута од шеснаест предузећа са овим статусом, четрнаест (87%) их је у приватном власништву, а чак пет је основаноу последње три године.

У преостала два државна предузећа на територији АП Војводине „ДЕС д.о.о. Нови Сад и „СТИЛ д.о.о. Зрењанин запослено је око 285 лица, од тога је 180 (59%) особа са инвалидитетом.

Само на територији АП Војводине ова предузећа укупно запошљавају 716 особа, од чега је 473 (66%) особе са инвалидитетом. У поређењу с предходном годином, приватна предузећа с територије АП Војводине имају пораст запослености за око 5%, док државна бележе пад запослености за 3%.

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ВОЈВОДИНЕ С ПРИКАЗОМ УДЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2017. ГОДИНИ

 

 

 

Удео особа са инвалидитетом у предузећу

 

 

Удео осталих запослених у предузећу

Покрајински секретријат за привреду и туризам у 2107. години, по први пут, расписао је наменски јавни конкурс за приватна предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом (за набавку машина, опреме,адаптацију пословног амбијента, набавку репроматеријала и унапређивање пословања).

За наведене намене, опредељена су бесповратна средства од дванаест милиона и пет стотине хиљада динара, са учешћем предузећа 50% од вредности добара или услуге.

Ради заступања заједничких интереса и подизања тржишних перформанси основано је Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Србије (УИПС РС) чији су оснивачи чланови предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Удружење је основано пре педесет година. Тренутно, од педесет једног предузећа са дозволом за рад, тридесет предузећа су активни чланови.

Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом истиче да незапослености особа са инвалидитетом тражи свесност и фокусираност државе и друштва на важност коришћења људских потенцијала, а тиме и привредних субјеката који их развијају. Препорука је да у наредном периоду пажњу усмеравамо на уочене слабости, као што су, на пример, сужене могућности избора радних места за особе са инвалидитетом, напредовања и промене професионалне каријере. Такође, унапређивање пословног амбијента, путем подизања ефиkaсности и ефективности рада, неизoстaвни су сегменти за опстанак предузећа са овим статусом.

Друштвено или социјално предузетништво представља модел развоја, који је довољно флексибилан и креативан, суптилан и инклузиван, па је препорука да га озбиљно и заједно разматрамо, промовишемо и планирамо као алат социјалне економије који штеди новац, а доприноси развоју привреде и друштва.