Представљен Програм сарадње науке и привреде

 

У Скупштини Града Новог Сада данас је представљен значајан програм, чији је циљ повезивање приватног сектора са научноистраживачким организацијама, у раду на заједничким иновативним пројектима. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, обратио се присутнима и изнео појединости и планове Покрајинске владе и Секретаријата у погледу пружања подршке спровођењу овог Програма.

Потпредседник Ђоковић је истакао важност данашње теме, посебно са аспекта Секретаријата за привреду који је у претходном периоду идентификовао ове делатности, али и да су изостале конкретне мере како би се планови реализовали.

,,Сарадња привреде и научно – истраживачких делатности може значајно унапредити техничко – технолошку основу Републике Србије и представља замајац привреди. Поред тога, ове делатности продубљују везу науке и привреде. У наредном буџету планирамо да конципирамо програмске активности, усмерене на подстицање ове области. Тренутно средства којима располажемо нису довољна за реализацију већих подухвата из домена науке и иновационих технологија. Ипак, настојаћемо да изнађемо начине и мере да пружимо подршку ,,start-up“ предузећима и подржимо инфраструктурне пројекте“, рекао је Ђоковић.

Потпредседник је навео и да ће у оквиру Секретаријата за привреду и туризам бити основан Савет за развој конкурентности, чији ће рад бити усмерен ка креирању подстицајних мера намењених кластер организацијама, пословним инкубаторима и иновационим делатностима.

Сам Програм представља нов инструмент финансијске помоћи, са циљем суфинансирања заједничких развојних пројеката науке и привреде, како би се креирали нови производи, услуге и технологије. За програм се квалификују конзорцијуми од најмање два члана – микро, мала и средња предузећа и јавне научно – истраживачке организације. Износ до 300.000 евра може бити додељен по пројекту, који се спроводи од 12 до 24 месеца.

Организатори конференције су Управа за привреду Града Новог Сада, Фонд за иновациону делатност, који ће уједно и презентовати Програм, као и Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа ,,Алма Монс“ из Новог Сада.