Потпредседник Иван Ђоковић у посети Суботици: Унапређење привреде и значајна улагања у туризам

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, посетио је јуче Регионалну привредну комору Суботица, након чега је у присуству председника Коморе, Слободана Војиновића и генералног секретара Коморе, Ивана Војнић Тунића, посетио градоначелника Града Суботице, Богдана Лабана. Разговори су били усмерени на регионални привредни развој, са посебним акцентом на унапређење и одрживост једне од најефективнијих привредних грана – туризма – за коју су планирана значајна улагања у предстојећем периоду.

Потпредседник Иван Ђоковић је на конференцији за медије навео да ће у току ове године, у складу са тренутним финансијско-правним оквиром, као и планираним средствима за наредну годину, сагледати подстицајна средства и мере, све у циљу привредног раста и унапређења превасходно туристичких садржаја. ,,Тежишне тачке даљег рада Покрајинске владе су, пре свега, агроиндустрија и пољопривредна производња, затим привреда и експанзивни развој туризма. Регион Суботица је, кроз своје привредне потенцијале, препознат управо као тежишна тачка ка којој је потребно усмерити мере у будућем периоду. Суботица и Палић су својевремено и били препознати као кључни туристички потенцијал – конгресни и бањски туристички центри“, рекао је Ђоковић, додавши да ће Покрајинска влада настојати да изнађе системско решење проблема чишћења Палићког језера и за његово стављање у туристичку и бањско-лечилишну функцију.

Потпредседник Ђоковић је посебно истакао да све земље у окружењу АП Војводине могу да донесу нову, додатну вредност у погледу инвестиција, туристичке и робне размене, док Суботица представља једну од гравитационих тачака у којој се остварује привредна сарадња и робна размена. ,,У укупном извозу регион Суботице учествује са 850 милиона долара, што представља 6,4 одсто у укупном извозу Републике Србије, а на територији Суботице остварен је суфицит од око 137 милиона долара. Тачније, све општине које су у надлежности РПК Суботица показале су у претходној години спољно-трговински суфицит“.

Ђоковић је у разговорима са суботичким званичницима нагласио да се у будућем периоду планира подстицање инвестиција, запошљавања и преквалификовања домаће радне снаге, подстицање предузетништва, препознавање потенцијала за кооперацију код великих гиганата, подстицање креативне индустрије, уметничких и старих заната, као и препознавање системских потреба привреде.

Председник Регионалне привредне коморе Суботица, Слободан Војиновић, истакао је да су покренуте многе теме од стратешког значаја за унапређење и развој привреде у региону Суботица, као и могућности заједничког деловања како би се планирани циљеви остварили, почев од железничких инфраструктурних пројеката, индустријских зона, запошљавањам, као и мастер плана Палића. Војиновић је додао да је, у погледу туризма, запостављен ловни туризам, који је својевремено био веома уносан, у оквиру кога су поштоване све законски прописане норме и стандарди заштите животне средине. Поред тога, према његовим речима, запостављен је и здравствени туризам.