Потпредседник Иван Ђоковић на конференцији о конкурентности о комбинованим моделима за развој микро и мале привреде у АП Војводини

 

Нови Сад , 29. новембар 2017. – Конференција под називом ,,Подршка малим и средњим предузећима, кластерима и инкубаторима са циљем унапређења конкурентности привреде АП Војводине“ , коју је организовао Покрајински секретаријата за привреду и туризам у сарадњи са Саветом за развој конкурентности АП Војводине, окупила је данас представнике покрајинских органа, локалних самоуправа, привреде, коморског система, универзитета, кластера, пословних инкубатора и организација које пружају подршку привредним активностима.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам оваквим и сличним окупљањима жели да на директнији начин повеже представнике из привреде и регионалне организације и упозна их са савременим привредним трендовима Европске уније и других региона, заједнички идентификује кључне проблеме, правце развоја конкурентности привреде, као и могућности изласка на страна и удаљена тржишта, али и да дефинише мере подршке предузећима, кластерима и инкубаторима за наредни буџетски период.

Отварајући скуп, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, истакао је да достизање стадијума да почетници у бизнису не зависе од државне помоћи или парафинансијских институција чији је оснивач држава јесте идеал у савременим и развијеним тржишним привредама.

,,Чак и најразвијеније и најстабилније привреде и даље имају финансијске подстицаје за домен почетничке привреде. Идеалне услове је тешко достићи. Требало би увек преиспитивати шта је заправо конкретна подршка за развој новог бизниса. У Војводини смо започели нов стартап програм, заједно са Националном службом за запошљавање, а развијамо и модел са Гаранцијским фондом, тако да се очекују конкретни стартап програми у наредној буџетској години“, рекао је Ђоковић.

Ђоковић је додао да је кључ развоја малог и микро предузетништва у комбинацији са државним средствима и гаранцијом од стране комерцијалног банкарског сектора, односно омогућавању бенефицираних услова за излазак на тржиште.

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Ненад Грбић, истакао је значај малих и средњих предузећа, напоменувши да приближно око 99 одсто од укупно регистрованих привредних субјеката јесу мала и средња предузећа која чине мотор развоја саме привреде и друштва.

Говорећи о статусу и пословном амбијенту у коме су у последњих тридесет година деловала мала и средња предузећа, Грбић је истакао да данашња конференција представља импулс подршке њиховом развоју, кроз пословни амбијент који ће утицати на тај позитиван развој, почевши од самог статуса, извора финансирања, и подршке у систему умрежавања, кластера или бизнис инкубатора. Он је навео да је неопходно да свака локална самоуправа има бизнис инкубатор који није прескуп и није профитна организација, а да општине треба да пронађу начин за пружање подршке новоформираним предузећима.

У оквиру скупа студенти завршних година и постдипломских студија упознали су учесника са сопственим становиштем и начинима превазилажења појединих препрека, посебно на тржишту рада, као и са могућностима укључења у привредне токове.

Учесницима су се обратили и председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић, председник Савета за развој конкурентности АП Војводине проф. др Слободан Морача и експерт у области међународног пословања Дејвид Периш и други.

Дејвиду Перишу је овом приликом уручена и захвалница о стране Кластера креативних индустрија Војводине и помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам, бранислава Бандића, за рад, залагање и допринос развоју конкурентности, како на глобалним тржиштима, тако и у региону.