Потписан Споразум о сарадњи са Националном службом за запошљавање: Нове мере активне политике запошљавања подстичу ,,предузетнички дух“

Нови Сад, 26. април 2021. – Споразум о сарадањи у реализацији мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и Националне службе за запошљавање, потписан је данас у Покрајинској влади.

Предмет овог документа јесте ефикаснија синхронизована реализација мера активне политике запошљавања које су предвиђене Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2021. годину.

Потписиници Споразума су покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, и директор Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине, Снежана Седлар. Потписивању је присуствовала в.д. помоћника покрајинског секретара за област рада и запошљавања, Илона Пелт.

Споразумом су се тачно утврдила права и обавезе Секретаријата и Националне службе.

,,Данас потписујемо Споразум о заједничкој реализацији програма запошљавања, који реализује Секретаријат за привредну, у укупном износу од 42 милиона динара. Овај документ значи да Секретаријат те програме реализује искључиво и у складу са мерама и програмима који су предвиђени акционим планом и на националном, односно покрајинском нивоу. Од ове године, мере су у потпуности синхронизоване и износи који су предвиђени пропозицијама Националне службе за запошљавање јесу исти предвиђеним износима у конкурсима Секретаријата“, рекао је секретар Иванишевић.

Он је истакао да је овакав начин рада једини прави пут, те подсетио и на заједничко спровођење мера и удруживање средстава Секретаријата са Гаранцијским и Развојним фондом АП Војводине.

Иванишевић је најавио да ће јавни конкурси Секретаријата за привреду из области запошљавања бити објављени 5. маја 2021. године: ,,Конкурсима Секретаријата намењеним за запошљавање, предвиђено је 250.000 динара по новозапосленом, односно по покретању бизниса, као и 270.000 динара уколико се ради о особама са инвалидитетом. Делатности у којима ће бити могуће користити средства јесу производне делатности на територији АП Војводине, док ће 5 милиона динара бити опредељено за јавне радове. Идеја је да у наредним конкурсима износ предвиђен за запошљавање буде још већи“.

Обавезе Секретаријата према овом Споразуму јесу расписивање јавних позива за реализацију мера активне политике запошљавањa, доношење одлука о одобравању средстава и закључивање уговора о међусобним правима и обавезама са корисницима средстава и Националном службом.

Са друге стране, Национална служба врши пријем, обраду и бодовање захтева по објављеним јавним позивима, сачињава листе поднетих и избодованих пријава, непосредно сарађује са корисницима средстава, сачињава правне акте неопходне за наставак реализације уговорних обавеза, те доставља извештаје о реализацији мера Секретријату.

Праћење и контролу реализације уговорних обавеза вршиће Секретаријат у сарадњи са Националном службом за запошљавање.