Потписан споразум о сарадњи између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Националне службе за запошљавање и Националног савета мађарске националне мањине: спровођење заједничких афирмативних активности и у 2022. години

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, директорка Покрајинске слежбе за запошљавање, Снежана Седлар, и директор Националног савета мађарске националне мањине, Јене Хајнал, потписали су данас споразум о сарадњи којим се и у 2022. години потврђује заједнички рад и сарадња на спровођењу афирмативних активности у новој фискалној години у области запошљавања и едукација запослених.

Овај споразум подразумева сарадњу у поступку психолошке процене кандидата за посао васпитача, наставника и другог особља које ће наставу спроводити на мађарском језику, као вид заједничке активности релевантних институција, што доприноси остваривању Уставом зајамчене равноправности националних заједница које живе у Војводини.

Секретар Иванишевић је истакао да је логично да Национална служба за запошљавање и Национални савет спроводе заједничке активности, али и да није формалност управо значај свега што следи након психолошке процене коју спроводи НСЗ у оквиру својих редовних активности.

,,Управо националне заједнице, народи, имају могућност да се образују и остваре право да то чине на свом језику у Републици Србији, односно на територији АП Војводине. Војводину видим као стапарски ћилим – лепу, веселу, шарену – јер можемо са поносом да истакнемо да ту жили 26 националних заједница у слози, миру, стремећи као истом циљу. Тај заједнички циљ је да сви живе боље“, истакао је Иванишевић.

Говорећи о самом споразуму, Иванишевић додаје да би било пожељно израдити детаљну анализу реализације споразума како би се обрадили подаци колико је људи који су се образовали на мађарском језику остало да живи и ради у нашој земљи.

,,Циљ данашњег споразума је да се омогући психолошка процена људи који ће образовати наше младе на свом матерњем језику, што је основ да се изван граница не морају стицати знања. На тај начин остварујете свој људски потенцијал на матерњем језику, а на ту чињеницу сам посебно поносан, с обзиром да је ово начин да националне заједнице могу да допринесу опстанку своје заједнице у Србији“, додао је покрајински секретар.

Директорка Покрајинске службе за запошљавање, Снежана Седлар истиче да се данашњи споразум реализује сваке године у протеклих десет година, те да се професионалним ресурсима НСЗ-а, професионалном оријентацијом, психолошким анализама успева спроводити едукација и процена заинтересованих за посао у просвети, наставни кадар, васпитаче на матерњем, у овом случају на мађарском језику.

Седлар је рекла да је, поред афирмативног приступа надлежних институција веома важна и иницијатива националних савета националних заједница за примену сличног метода у запошљавању на матерњем језику.