Покрајинска влада издвојила средства за отварање нова 174 радна места

Председник Покрајинске владе Игор Мировић доделио је данас уговоре у области запошљавања по основу конкурса за самозапошљавање, за запошљавање незапослених лица и за спровођење јавних радова.

Реч је о спровођењу мера активне политике запошљавања на основу Покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини за 2022. годину, који је Покрајинска влада усвојила почетком године, како би се омогућило повећање запослености у Покрајини.

„У протеклих шест година спроводили смо, у складу са националним планом убрзаног економског развоја, све мере које су довеле до раста запослености. Ради илустрације, 2016. године у Војводини смо на евиденцији Националне службе за запошљавање имали 165.000 незапослених, а данас их је око 95.000“, изјавио је председник Мировић.

Према његовим речима, ове године увећана су средства за самозапошљавање, за јавне радове, за подршку послодавцима за запошљавање незапослених лица, као и за обављање стручне праксе дипломаца са просеком изнад 9,50.

„Захваљујући овим мерама Покрајинске владе, 174 лица из Војводине ове године су добила посао и шансу да заједно са својим породицама граде будућност. Наставићемо да се боримо за што већи број запослених у Војводини јер је то један од најважнијих показатеља успеха друштва“, навео је Мировић.

Председник је најавио да ће у наредним данима и преко Развојне агенције Војводине бити издвојена значајна финансијска средства која ће обезбедити нову опрему за предузећа у Војводини што ће омогућити очување постојећих и креирање нових радних места као и средства путем конкурса у ресорном секретаријату.

Преко Секретаријата за привреду и туризам данас су додељени следећи уговори:

– за финансирање јавних радова подржани су пројекти 22 удружења у оквиру којих је ангажовано 50 незапослених лица, и за те намене је утрошено 7,4 милиона динара;

– за покретање сопственог бизниса – самозапошљавање – субвенције је добило 50 лица, за шта је из покрајинског буџета издвојено 15 милиона динара;

– за запошљавање незапослених лица субвенције у укупном износу од 15 милиона динара добило је 28 послодаваца, који ће запослити 60 незапослених лица.

„Покрајинска влада издвојила је ове године двоструко већа средства него претходне за ову намену. По први пут у Србији финансирали смо и прелазак запослених лица са одређеног на неодређено време, и ти људи данас имају сигурнију будућност“, изјавио је покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић.