Подршка Војводина метал кластера у процесу дигитализалне трансформације у предузетништву

Темерин, 26. јануар 2021. – Посета пословним просторијама и производним капацитетима Војвођанског метал кластера (Vojvodina Metal Cluster) у Темерину, била је повод сусрета покрајинског секретара за привреду и туризам, др Ненада Иванишевића, и менаџера кластера, Зорана Пекеза, у присуству бројних сарадника.

Војводина метал кластер (Vojvodina Metal Cluster), који ове године слави деценију постојања, пословно је удружење за унапређење конкурентности металског сектора на територији АП Војводине, а самим тим и Србије и представља једну од најзначајнијих асоцијација металаца у Србији.

Основан у Темерину 2011. године од стране 76 оснивача, Кластер броји преко стотину чланица са територије АП Војводине, и других делова Републике Србије, земаља Европске уније, као и из Уједињених Арапских Емирата.

Покрајински секретар Иванишевић је на састанку истакао да је сарадња са металским сектором кроз Војводина Метал Кластер, једног од највећих пословних удуржења на овим просторима, од важности не само за привреду, већ и за сам Секретаријат, а посебно приликом креирања нових концепата подстицајних мера, јер својим знањем, искуством, методологијом, логистиком и спровођењем дигиталне трансформације унутар предузећа, могу много допринети овом процесу.

,,У припреми су конкурси за доделу бесповратних средстава намењених привреди и предузетништву, за покривање трошкова набавке опреме, машина, репроматеријала, софтвера и друге нематеријалне имовине, те ће нам помоћ Војводина Метал Кластера и других пословних удружења бити од велике помоћи. Секретаријат има намеру да буде партнер овом кластеру, као и сваком кластеру са квалитетном пословном идејом и пројектом, а посебно приликом развијања и пружања подршке женском и социјалном предузетништву, креативној економији и другим видовима предузетништва у Војводини“, рекао је др Иванишевић, додавши да је циљ Покрајинског секретаријата за привреду и туризам афирмативна промоција јавних конкурса путем кластера, кроз њихову стратегију и њихове активности.

Он је рекао и да ће Војводина Метал Кластер имати засигурно веома значајну улогу приликом трансфера знања, вештина и искустава у унапређењу иновативних пословних процеса микро и малих предузећа, са посебним освртом на дигиталну трасформацију, нарочито у производним процесима и контроли квалитета производа, што за собом повлачи и важан аспект који се односи на употребу обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности.

,,Успешна дигитална трансформација неког предузећа јесте предуслов успешног и савременог пословања и слика предузетника који иде у корак са захтевима глобалног тржишта, утичући, притом, на јачање сопствене конкурентности, своје производње, својих производа и услуга“, додао је секретар.

ВМЦ је настао као један од кључних резултата истоименог пројекта који је реализован уз финансијску подршку Европске уније. Својим радом је превасходно усмерен на организован, извозно орјентисан металски сектор, са циљем успостављања одрживог, ефикасног и иновативног начина пословања сваке од чланица, а кроз умрежавање, размену искустава.

Кластер спроводи сопствено истраживање и снимање стања у привреди анализом капацитета и потреба појединих грана индустрије за услугама, инфраструктуром и мерама подршке коју пружају републичке, покрајинске, као и локалне институције, а са сврхом јачања конкурентности развојем кластера.

Овим, Кластер, његови представници и чланице су значајан партнер Секретаријата за привреду и туризам, чије ће идеје бити дефинисане уз практичну примену приликом активног учешћа на седницама радног тела основаног при Секретаријату, које наставља свој рад у и у 2021. години. Поменуто радно тело, савет за унапређење конкурентности, ће свакако оснажити своје капацитете и интензивније радити на дигиталној трансформацији предузетништва које ће обухватити људски ресурс, стратегије, сарадњу и савремене информационо комуникационе технологије.