План јавних набавки

2024. ГОДИНА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОСТУПКА НАБАВКЕ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ (29. март 2024.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ (31.01.2024.)

2023. ГОДИНА

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (10.10.2023.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (22.09.2023.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (13.07.2023.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (13.06.2023.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (23.03.2023.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (10.02.2023.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ (27.01.2023.)

2022. ГОДИНА

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ (07.11.2022.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ (21.09.2022.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ (26.07.2022.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ (29.03.2022.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ (17.02.2022.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

2021. ГОДИНА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОСТУПКА НАБАВКЕ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОРТАЛ (20.12.2021.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОРТАЛ (11.10.2021.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОРТАЛ (13.09.2021.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОРТАЛ (19.05.2021.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ (19.05.2021.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОРТАЛ (17.03.2021.)

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ (04.03.2021.)

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ КОЈЕ СУ ИЗУЗЕТЕ ОД ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА ПОРТАЛ

2020. ГОДИНА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПОСТУПКА НАБАВКЕ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ  У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ (измена 23. март 2020.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

СТАРИЈЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (измена 23. октобар 2019.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (измена 20. јун 2019.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ (измена 9. април 2019.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ (измена 10. јул 2018.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ (објављено 27. децембра 2017. године)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ (измена и допуна 26. октобар 2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ (измена 12. јул 2017.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ (3. фебруар 2017.)

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ (3. октобар 2016.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ (25. јануар 2016.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ (19. октобар 2015.)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ