О актуелним темама у домену социјалне политике, тржишта рада и положају запослених са представницима УГС Независност у АП Војводини

 

Нови Сад, 17. децембар 2020. – У просторијама Уједињених гранских синдикара Независност одржан је састанак представника синдиката са покрајинским секретаром за привреду и туризам, др Ненадом Иванишевићем, са циљем да се истакне и дефинише будућа сарадња, посебно на пољу умрежавања и ефикаснијег удруженог рада социјалних партнера на територији АП Војводине.

Председник УГС Независност, проф. др Зоран Стоиљковић, и председник Покрајинског одбора УГС Независност за АП Војводину, Милојица Живковић, истакли су актуелне проблеме у раду синдиката и моделе за њихово превазилажење, као и мисију и идеје за наредни период, које би реализовали уз помоћ и подршку социјалних партнера, како на републичком, тако и на покрајинском нивоу.

Почетком наредне године, на самом почетку рада Покрајинског социјално – економског савета, очекују се разговори о организацији годишње конференције по разним актуелним темама, превасходно оним које се тичу тржишта рада, запошљавања и социјалне политике, као и организовање заједничке седнице републичког и покрајинског СЕС-а.

Састанку је присуствовао и в.д. подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Славољуб Арсенијевић.