Озваничена сарадња између Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и „Иницијативе за развој ромског предузетништва“

Покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић потписао је данас протокол о сарадњи са Удружењем „Иницијатива за развој ромског предузетништва“ са циљем пружања подршке и унапређења предузетништва ромске заједнице и наступа ромских предузетника из АП Војводине на предстојећим сајамским манифестацијама на територији Покрајине, путем промовисања успешних ромских предузетника и пољопривредника из Србије, Северне Македоније и Румуније на 90. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду.

Секретар Иванишевић је потписао споразум са заступником Удружења Јасмином Усаиновић, председником Програмa промоције развоја ромског предузетништва (Roma Entrepreneurship Development Initiative – REDI Srbija), у циљу реализације заједничких активности, превасходно у погледу промоције ромског предузетништва и економског оснаживања ромске заједнице у сектору привреде, кроз организацију Дана ромског предузетништва 25. маја на изложбеном павиљону Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на Пољопривредном сајму.

Иванишевић је истакао да је сам концепт овог споразума о сарадњи заправо промена наратива увреженог у јавности, у смислу запошљавања и предузетништва у ромској заједници, како би се реализовала идеја о првом сајму ромског предузетништва који ће бити организован у Новом Саду.

„Ову идеју ћемо промовисати у целој Војводини, на Пољопривредном сајму, на следећем Сајму туризма, као и на свакој наредној сајамској манифестацији коју организује Покрајински секретаријат за привреду и туризам, како бисмо заједно истакли најбоље примере интеграције ромске заједнице. То је важно, пре свега, због већинског становништва, јер мењамо стереотипе који нас вуку уназад. Важно је и због самих Рома, да покажемо да постоје добри примери и да се вреди борити, да се искористе државни подстицаји за отварање предузећа, односно да постоји државни оквир који апсолутно може да створи боље привредно окружење за све, са циљем да дођемо до тачке да не говоримо о женском, или ромском предузетништву, већ о предузетништву у целини“, истакао је Иванишевић.

Према његовим речима, предузетништво нема нити родни нити ма који други предзнак, тако да о пружању подршке појединим категоријама становништва треба говорити сходно чињеници да постоје потешкоће у пословању које је потребно превазићи уз адекватну помоћ и институционалне програме.

„Иницијатива за развој ромског предузетништва јесте удружење које ради на пружању подршке ромским предузетницима у њиховом пословању. У том процесу је неопходна сарадња са државним институцијама. Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће нам омогућити да учествујемо на Међународном пољоприредном сајму овог месеца и представимо бизнисе које воде ромски предузетници, да разговарамо о њима, о њиховим потенцијалима и о могућностима у пословању и сарадњи између самих институција и ромских предузетника“, истакла је Јасмина Усаиновић, додајући да је овакав вид сарадње прилика да Удружење покаже да Роми могу да дају допринос расту привреде.

Програм промоције развоја ромског предузетништва усвојен је Закључком Владе Републике Србије 2021. године, са циљем економског оснаживања Рома и Ромкиња у Србији путем повољних кредита за предузетнике и правна лица чији су власници и оснивачи припадници ромске националне мањине. Програм спроводи Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије АОФИ у сарадњи са Поштанском штедионицом.

Тематске целине предстојећег Дана ромског предузетништва, као заједничке активности Секретаријата и Удружења, уз подршку Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, јесу дијалог институција и предузетника, регионална сарадња и умрежавање предузетника, као и разговори о Војводини као региону који пружа велике могућности у области предузетништва.