Нови конкурс за стицање права коришћења ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“: представљање најбољих у својим категоријама

Данас је у пословним просторијама ресторана и хотела ,,Велики“ у Новом Саду, једног од укупно осамнаест прошлогодишњих добитника ознаке ,,Најбоље из Војводине“, одржано представљање новог Конкурса за стицање права коришћења овог престижног знака, који се, као и претходне године, додељује на три године.

Право учешћа на Конкурсу имају правна лица, предузетници, физичка лица или други организациони облици који се баве производњом роба или пружањем услуга, односно организатори програма и манифестација, који имају седиште или пребивалиште на територији АП Војводине.

У протеклој 2021. години, ознаку је понело осамнаест компанија и то осам у категорији производи, две у категорији услуге и још осам у категорији програма или манифестација.

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, истиче да је идеја била да по први пут прошле године, а након шест година паузе, осим класичне производње, сама ознака буде проширена и на туристичке капацитете, манифестације, како би и услуге могле на адекватан начин да буду означене знаком „Најбоље из Војводине“.

,,Опредељење Секретаријата је да заједно са Југоинспектом и Туристичком организацијом Војводине, истакне регионално порекло и квалитет производа, услуга и манифестација. То радимо управо да би показали да имамо чиме да се поносимо и у Србији и АП Војводини и како би добитницима овог тзв. признања могли да помогнемо око пласирања својих производа и услуга. Овим јасно показујемо да желимо да промовишемо најбоље од најбољих. За ову намену издвајамо 10 милиона динара”, рекао је Иванишевић.

Он је додао да ће се кроз ову кампању промовисати и прошлогодишњи добитници ознаке, а уз помоћ Секретаријата, јер ознака ,, Најбоље из Војводине” значи да је корисник испунио најригорозније услове Југоинспекта и ТОВ-а.

И ове године, произвођачи имају право учешћа за одређени производ који се по начину производње, квалитету, хемијском саставу, физичким, микробиолошким и органолептичким својствима, коришћеним сировинама или састојцима, или, пак, према некој другој карактеристици јасно разликује од других производа исте категорије. Оно што је такође кључан критеријум јесте да су производи произведени од основне сировине која потиче са територије Војводине.

Слични су критеријуми и за пружаоце услуга који могу да стекну право на коришћење знака за одређену услугу која се по квалитету разликује од других услуга исте категорије. Производи или услуге морају да испуњавају услове прописане референтним документима о производњи и услугама и њиховом стављању у промет, да задовоље захтеве (НАССР) стандарда, да имају професионално дизајниран визуелни идентитет, док органски производи морају да имају сертификат за органску производњу.

Са друге стране, организатори имају право учешћа за манифестацију или програм који се по својим карактеристикама, начину одржавања, коришћењу ресурса, оригиналности, циљевима, као и према резултатима у областима деловања јасно разликују од других програма или манифестација исте садржине и организују се на територији Војводине. Тема манфестације би требало да је везана за привреду и туризам, да се у континуитету одржава најмање две године, као и да се програм или манифестација одржавају најмање један дан.

Пријаве на Конкурс и конкурсна документација се достављају на адресу ДОО „Југоинспект – Нови Сад“, а сам конкурс се спроводи у сарадњи са Туристичком организацијом Војводине.

Учесници данашње конференције за медије су директорица ,,Југоинспект – Нови Сад“ д.о.о., Ана Радун Ђуровић, и Јелена Малешев из Туристичке организације Војводине. Присутнима се обратио и власник ресторана и хотела ,,Велики”, Александар Добромиров.

Конкурс је отворен два месеца, тачније до 31. јула 2022. године, а комплетна документација је јавно доступна на веб сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам као и на мобилној апликацији Секретаријата.

Ознака ,, Најбоље из Војводине” се додељује на три године, а надзор се спроводи сваке године.