Контакт

Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада
Покрајински секретаријат за привреду и туризам
Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад

Тел: 021/487 4610, 021 487 4488
Електронска пошта: оffice.privreda@vojvodina.gov.rs

Односи са јавношћу:

sonja.babic@vojvodina.gov.rs

021/ 487 44 88, 021/ 456 885,  062/88 48 690

Лице задужено за одржавање интернет презентације:

Соња Бабић – Вејновић

саветник за односе са јавношћу

sonja.babic@vojvodina.gov.rs

021/ 487 44 88, 021/ 456 885,  062/88 48 690

др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ
покрајински секретар за привреду и туризам
Тел.: 021 487 4610
Покрајинска влада, 20/II

 

 

 

ПАЛИМИР ТОТ
заменик покрајинског секретара
Тел.: 021 487 43 09
Покрајинска влада, 1/II

 

 

 

СЛАВОЉУБ АРСЕНИЈЕВИЋ
в.д. подсекретара
Тел.: 021 487 43 29
Покрајинска влада, 16/II   

 

 

 

Контакти у оквиру сектора :

  1. Сектор за правне и материјално-финансијске послове – Одсек за правне послове
  2. Сектор за правне и материјално-финансијске послове – Одељење за материјално – финансијске послове
  3. Сектор за привреду – Одељење за привреду
  4. Сектор за рад и запошљавање – Одељење за рад и запошљавање
  5. Сектор за туризам и регионалну привредну сарадњу – Одсек за туризам и привредне манифестације
  6. Сектор за туризам и регионалну привредну сарадњу – Одељење за туризам и регионалну сарадњу
  7. Одсек за инспекцијски надзор